لیست کامل رشته ها

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداثکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مهندسی آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوخ
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/13فعال
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستدکتری تخصصی1395/04/13فعال
مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی ایمنی و اقدامات تامینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعال
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ
مهندسی سیستم‏‏ های سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/08منسوخ