لیست کامل رشته ها

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22منسوخ
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/13فعال
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستدکتری تخصصی1395/04/13فعال
مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ
مهندسی سیستم‏‏ های سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/08منسوخ
مهندسی صنایعدکتری تخصصی1377/03/10منسوخ
مهندسی صنایعکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوخ
مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعال
مهندسی صنایعکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال