لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوین
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/09فعالتدوین
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوختدوین
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوختدوین
مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخبازنگری
مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08فعالبازنگری
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگری
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/05/28فعالبازنگری
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگری
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.