لیست کامل رشته ها

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوخ
مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی کامپیوتردکتری تخصصی1392/04/16فعال
مهندسی کامپیوتردکتری تخصصی1378/06/28منسوخ
مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخ
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخ
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08فعال