لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۷۷۶ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
طراحی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعال
طراحی صحنهکارشناسی پیوسته1388/04/27فعال
طراحی صحنهکاردانی پیوسته1378/11/05منسوخ
طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعال
طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1374/04/25منسوخ
طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1378/05/03فعال
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1396/10/02منسوخ
طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1397/10/02فعال
طراحی فرش دستبافکارشناسی ناپیوسته1388/05/11منسوخ
طراحی فضاهای آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/10/07فعال
طراحی لباسکارشناسی پیوسته1385/11/28فعال
طراحی لباسکاردانی پیوسته1378/04/20فعال
طراحی نقش پارچه – بافتکاردانی پیوسته1378/05/03منسوخ
طراحی نقش پارچه – چاپکاردانی پیوسته1378/05/03منسوخ
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/09/08منسوخ
طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخ
طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1379/09/06فعال
طراحی و ساخت خودروهای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوخ
طراحی و ساخت طلا و جواهراتکاردانی ناپیوسته1394/03/16فعال
طراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانی پیوسته1378/05/03فعال
طراحی و ساخت طلا و جواهرکارشناسی پیوسته1395/09/13فعال
طراحی و مهندسی پتروشیمیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخ
طراحی و مهندسی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
طراحی ومهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخ