لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۷۷۶ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه واترپلوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایرانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ایکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه وزنه برداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه چوگانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه بسکتبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دو و میدانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دوچرخه سواریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شناکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتسالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه والیبالکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه ژیمناستیککاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کاراتهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کانگ فوتوآ-21کاردانی ناپیوسته1394/09/15فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژهکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توانان ذهنیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنواکاردانی ناپیوسته1394/12/19فعال