لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۷۷۶ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فیلم سازی ـ تدوین فیلمکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوخ
فیلم سازی ـ عکاسی و فیلمبرداریکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوخ
فیلم سازی- نقاشی متحرککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوخ
نقاشی ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوخ
گریم و ماسککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوخ
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوخ
اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوخ
علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعال
علوم اسلامی و روانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعال
فیزیک ذراتدکتری تخصصی1382/02/27منسوخ
فیزیک محاسباتیدکتری تخصصی1382/02/27منسوخ
مدیریت مالیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعال
حسابداری صنعت آب و برقکاردانی ناپیوسته1382/03/10منسوخ
ایران شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعال
ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعال
ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعال
ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعال
زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1382/03/24منسوخ
برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
راهنمای آموزشی ـ آموزش بزرگسالانکارشناسی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
صنایع لاستیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ