لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۷۷۶ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخ
مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخ
مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخ
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی راهداریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی رنگدکتری تخصصی1377/12/02منسوخ
مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطحدکتری تخصصی1377/12/02منسوخ
مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگدکتری تخصصی1377/12/02منسوخ
مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزادکتری تخصصی1377/12/02منسوخ
مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوخ
مهندسی ساختمانکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09منسوخ
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ
مهندسی سیستم‏‏ های سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/08منسوخ
مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1383/11/03منسوخ
مهندسی شیمیدکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوخ