لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۹۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال