لیست کامل رشته ها


نمایش ۱٬۰۱۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا گرایش جغرافیای ناحیه ایکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوخ
جغرافیا گرایش کارتوگرافیکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوخ
جغرافیا ی نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/08/08منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/06/08منسوخ
جغرافیای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعال
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1377/01/30منسوخ
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1390/07/23منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1395/08/16فعال