لیست کامل رشته ها


نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۳۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال
جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا )کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال
جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیادکتری تخصصی1390/07/23منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضادکتری تخصصی1390/07/23منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال