لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخ
خدمات قضایی (فقط دو دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1386/04/16منسوخ
خدمات قضایی (فقط دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1386/04/16منسوخ
خدمات مالی در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوستهمنسوخ
خدمات مسافرتی و جهانگردیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوخ
خدمات مسافرتی و جهانگردیکاردانی ناپیوسته1377/07/26منسوخ
خدمات مشاوره حقوقی صنوفکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوخ
خدمات مشاوره ملکیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوخ
خدمات مشاوره و خرید و فروش خودروکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوخ
خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوخ