لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فرآوری سنگکاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخ
فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ های تزئینیکاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخ
فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخ
فرآوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فراوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1375/11/17منسوخ
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرشکارشناسی پیوسته1385/11/07منسوخ
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17منسوخ
فرش دستبافکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوخ