لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۱۹۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرش گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاریکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرماندهی وکنترل هواییگرایش اطلاعات عملیاتکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/07/02منسوخ
فرهنگ وزبانهای باستانی ایراندکتری تخصصی1375/06/31منسوخ
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور آموزشیکاردانی پیوسته1379/10/04منسوخ
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور اداریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوخ