لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیکاردانی پیوسته1377/06/29منسوخ
خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوخ
دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوخ
دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوخ
دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعال
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعال
دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعال
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعال
دبیر فنی مکانیک -مکانیک اتو مکانیککارشناسی پیوسته1371/04/17منسوخ