لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخ
فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخ
فقه و حقوق زیدیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و حقوق مالکیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و حقوق مذاهب اسلامیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوخ
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1394/03/16منسوخ
فقه و مبانی حقوقی اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوخ