لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فقه و مذاهب اسلامیکارشناسی پیوسته1373/08/15منسوخ
فقه ومبانی حقوق اسلامیکاردانی پیوسته1391/09/30منسوخ
فلسفهدکتری تخصصی1366/07/11منسوخ
فلسفهکارشناسی پیوسته1366/07/11منسوخ
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوخ
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوخ
فلسفه دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوخ
فلسفه علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوخ
فلسفه منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
فلسفه هنردکتری تخصصی1380/10/23منسوخ