لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعال
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رفاه اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی)دکتری تخصصی1394/03/16فعال
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعال
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ