لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۴۵۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
رادیوکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعال
رادیو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیو الکتریک با گرایش جنگهای الکترونیک ردگیری و فرامین رادیوییکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیو الکتریک با گرایش رادارهای موشککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوخ
رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعال
راهداریکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوخ