لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوخ
دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوخ
دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعال
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعال
دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعال
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعال
دبیر فنی اتو مکانیککارشناسی پیوسته1371/04/17منسوخ
دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوخ
دبیری زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوخ