لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوین
ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوین
ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوین
ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوین
ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/05منسوخبازنگری
ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگری
ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوین
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوسته1385/02/02فعالتدوین
ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوین
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوین
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۴ مورد.