لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۲۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعال
روابط سیاسی در روابطه دیپلماتیککارشناسی پیوسته1365/09/22منسوخ
روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعال
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوخ
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط کارکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوخ