لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رفاه اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی)دکتری تخصصی1394/03/16فعال
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04فعال
رفتار حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04فعال