لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعال
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22فعال
فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعال
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01فعال
فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال