لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
دهیاری و امور شوراهاکاردانی ناپیوسته1390/03/29منسوخ
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی1395/10/26فعال
دکتری فقه و معارف اسلامیدکتری تخصصی1388/08/02فعال
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05منسوخ
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعال
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعال
دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال