لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوخ
تکنو لوژی شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخ
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعال
تکنولوژی آرد سازیکاردانی ناپیوسته1385/07/08منسوخ
تکنولوژی آردسازی (باز نگری شده)کاردانی ناپیوسته1385/07/08منسوخ
تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوخ
تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوخ
تکنولوژی تولید برنجکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخ
تکنولوژی تولید نیشکرکاردانی ناپیوسته1389/09/14منسوخ
تکنولوژی تولید و فرآوری پستهکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخ