لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوخ
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فلسفه وکلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوخ
فن هوانوردیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش ناوبریکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش هلیکوپترکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن­آوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1387/08/05منسوخ