لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۶۳۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17منسوخ
فرش دستبافکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوخ
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرش گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوخ
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/07/27منسوخ
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیاتکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاریکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
فرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/07/02منسوخ