لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوخ
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوخ
فلسفه و حکمت اسلامی -مدرسه عالی شهید مطهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوخ
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوخ
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فلسفه وکلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوخ
فن هوانوردیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ