لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۵٬۵۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06فعال
رادیوکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعال
رادیو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیو الکتریک با گرایش جنگهای الکترونیک ردگیری و فرامین رادیوییکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیو الکتریک با گرایش رادارهای موشککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوخ
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعال