لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش ناوبریکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن هوانوردی گرایش هلیکوپترکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوخ
فن­آوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1387/08/05منسوخ
فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوخ
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه‌ای در شهرداریکاردانی ناپیوسته1385/08/06منسوخ
فناوری اطلاعات و مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/04منسوخ
فناوری اطلاعات وارتباطاتکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوخ
فناوری بنادر و لنگرگاهها ـ گرایش تجیهزات و ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1385/04/31منسوخ
فناوری بنادر و لنگرگاه‌ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1385/06/11منسوخ