لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوخ
فناوری پرورش توت فرنگیکاردانی ناپیوسته1389/09/28منسوخ
فنون صحافیکاردانی ناپیوسته1380/04/03منسوخ
فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
فنون چاپ غربالیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
فنی برق-مخابراتکاردانی پیوسته1366/10/22منسوخ
فنی ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوخ
فوتونیکدکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ
فوتونیک - الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ