لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فوتونیک - فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ
فوتونیک - مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ
فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیکدکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیک گرایش بیو فوتونیکدکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزردکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیک گرایش مخابرات نوریدکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیک گرایش مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فوتونیک گرایش مواد فوتونیکیدکتری تخصصی1382/10/06منسوخ
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخ
فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوخ