لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
راهنمایی و مشاورهکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشیکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
راهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03منسوخ
رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوخ
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعال
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوخ
رفاه اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعال