لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوین
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگری
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوین
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگری
بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوین
بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوین
بیمهکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوین
بیمهکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوین
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوین
بیوانفورماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوین
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۶۶۴ مورد.