لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۵۰۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27منسوخ
رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوخ
رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوخ
روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعال
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/24فعال