لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۴۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال
روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط کارکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوخ
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعال
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعال
روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعال
روانشناسیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعال
روانشناسیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوخ