لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۴۵۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/24فعال
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعال
روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوخ
روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعال
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوخ
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال