لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
تولید و فرآوری زیتونکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوخ
مترجمی خبر انگلیسیکارشناسی پیوسته1379/04/05منسوخ
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوخ
مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/04/19فعال
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1379/04/26منسوخ
آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13فعال
قارچ شناسیدکتری تخصصی1379/06/13منسوخ
مدیریت امداد در سوانحکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوخ
مدیریت امداد در سوانح-سوانح طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوخ
مدیریت امداد در سوانح-سوانح غیر طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوخ