لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فیزیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1372/04/13منسوخ
فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی، متابولیسم ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
فیزیکدکتری تخصصی1394/10/19منسوخ
فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1373/10/11منسوخ
فیزیککارشناسی پیوسته1371/12/09منسوخ
فیزیک دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوخ
فیزیک ذراتدکتری تخصصی1382/02/27منسوخ