لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27منسوخ
رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوخ
رنگ خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوخ
روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعال
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/24فعال
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعال
روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوخ
روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعال
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ