لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوخ
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال
روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
روابط کارکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوخ
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعال
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعال