لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۱۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
روانشناسی خانواده درمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعال
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعال
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعال
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوخ
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوخ
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعال
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعال
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعال
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعال
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعال