لیست کامل رشته ها

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخ
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوخ
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخ
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوخ
آبخیزداری ـ فرسایش و رسوبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوخ
آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسی ناپیوسته1385/03/06منسوخ