لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مطالعات آرشیویکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/06/06فعال
مطالعات آمریکای شمالیدکتری تخصصی1394/03/16فعال
مطالعات آمریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوخ
مطالعات اجتماعیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03فعال
مطالعات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1382/12/08منسوخ
مطالعات ارتباطیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1394/03/16منسوخ
مطالعات اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعال
مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفتدکتری تخصصی1393/12/16فعال
مطالعات اسلامی به زبان خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال