لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۵۱۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22فعال
مطالعات جهان - مطالعات کشورهای آلمانی زبانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیادکتری تخصصی1396/02/23فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهدکتری تخصصی1396/02/23فعال