لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
معارف اسلامی و حقوقکارشناسی پیوسته1384/03/21فعال
معارف اسلامی و حقوقکارشناسی پیوسته1377/11/18منسوخ
معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده (خاص واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع) )کارشناسی ارشد ناپیوسته1385/11/07فعال
معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق عمومی (خاص دانشگاه امام صادق(ع))کارشناسی ارشد پیوسته1392/04/30فعال
معارف اسلامی و روان شناسیکارشناسی پیوسته1377/11/18منسوخ
معارف اسلامی و روانشناسیکارشناسی پیوسته1383/08/23فعال
معارف اسلامی و زبان وادبیات عربکارشناسی پیوسته1384/08/07فعال
معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1384/05/08فعال
معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1377/11/18منسوخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی ( خاص دانشگاه اما صادق (ع) )کارشناسی پیوسته1385/02/12منسوخ