لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۵۰۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هندکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات عراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات مصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات هنددکتری تخصصی1396/02/23فعال
مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال