لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۴۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلامدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایراندکتری تخصصی1392/04/09فعال
مطالعات شبه قاره هندکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/07منسوخ
مطالعات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/22منسوخ
مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعال
مطالعات فرهنگی و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/21فعال
مطالعات معماری ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25منسوخ
مطالعات معماری ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/10فعال
مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوخ