لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
معارف اسلامی و علوم تربیتی ( خاص دانشگاه اما صادق (ع) )کارشناسی پیوسته1385/02/12منسوخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی (خاص دانشگاه امام صادق (ع))کارشناسی پیوسته1385/02/30منسوخ
معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1384/04/18فعال
معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1377/11/18منسوخ
معارف اسلامی و علوم قرآنیکارشناسی پیوسته1377/11/18فعال
معارف اسلامی و فلسفهکارشناسی پیوسته1377/11/18فعال
معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی پیوسته1377/11/18منسوخ
معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی پیوسته1383/08/16فعال
معارف اسلامی و مدیریت گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1390/10/10فعال
معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیکارشناسی پیوسته1386/10/22فعال