لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۲۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی صداکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعال
مهندسی صنایعدکتری تخصصی1377/03/10منسوخ
مهندسی صنایعکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوخ
مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعال
مهندسی صنایعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/01/01فعال
مهندسی صنایعدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ
مهندسی صنایع دخانیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ