لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۴۶۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرودکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرودکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18فعال
مهندسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخ
مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1394/12/02فعال
مهندسی دریادکتری تخصصی1394/03/16فعال
مهندسی دریا -دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ