لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۴۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/04/19منسوخ
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02فعال
مهندسی دفاعیکارشناسی پیوسته1393/05/05فعال
مهندسی راه آهندکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن برقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/16فعال
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی راهداریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ