لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۳۴۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژیدکتری تخصصی1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش بیوشیمیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوخ
مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوخ
مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاییدکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش تولید و جمع آوری گازکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوخ
مهندسی شیمی گرایش داروسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/04/03فعال
مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوخ