لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزادکتری تخصصی1377/12/02منسوخ
مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوخ
مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1396/02/23فعال
مهندسی ساخت و تولید ـ قالبسازیکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی ساخت و تولید ـ ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی ساختمانکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی ساختمان های هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/05فعال
مهندسی سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ