لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژیدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیستدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژیدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)دکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیکدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/03/21فعال
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ
مهندسی سیستمهای انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعال
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعال
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعال