لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۶۳۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوخ
مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندهادکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعال
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوخ
مهندسی شیمی گرایش فرایندکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوخ