لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتیدکتری تخصصی1387/09/11فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/03/04فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/20منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امنکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/07/16منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانهکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعال
مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال