لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوخ
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ایمنی متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعال
مهندسی فناوری بازرسی جوشکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری بازیافت پسماندکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری باغبانی- گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری برق متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعال
مهندسی فناوری بهره برداری راه آهنکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال