لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگری
مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوین
مطالعات منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگری
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای جنوب شرقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگری
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقازکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگری
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آمریکای شمالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگری
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/01/27فعالبازنگری
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوین
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوب شرقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوین
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوین
نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۹۰۴ مورد.