لیست کامل رشته ها


نمایش ۳٬۹۵۱ تا ۳٬۹۶۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوخ
مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی رودخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/07/10منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ