لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۹۵۱ تا ۳٬۹۶۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعال
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخ
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتدکتری تخصصی1386/10/22فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/03/04فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال