لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۷۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری اطلاعات - آنالیز ورزشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیککارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات - رسانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/26منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعات و امنیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعال
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعاتدکتری تخصصی1386/10/22فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکدکتری تخصصی1386/10/22فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20فعال
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT )کارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال