لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۹۷۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری معدن - استخراج معادن زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسودهکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری منابع آب های سطحیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعال
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جتگلداری تلفیقیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری و پارک های جنگلیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری منابع طبیعی - مرتعداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال