لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۹۸۱ تا ۳٬۹۹۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانهکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعال
مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وبکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعات-رسانهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات-سیستمهای چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20فعال
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوخ