لیست کامل رشته ها

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش اطفای حریق)کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند )کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش نجات)کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی- نجاتکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوخ
آتش نشانی و خدمات ایمنی-اطفای حریقکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوخ
آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخ
آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخ
آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوخ