لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی ماشین های ریلیکارشناسی پیوسته1386/02/24فعال
مهندسی ماشین های ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی ماشین های صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1391/08/28فعال
مهندسی ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی متالورژی و مواددکتری تخصصی1376/11/05فعال
مهندسی متالورژی و موادکارشناسی پیوسته1373/07/03منسوخ
مهندسی متالورژی و مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/20منسوخ
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01فعال
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواددکتری تخصصی1376/11/05فعال
مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواددکتری تخصصی1376/11/05فعال