لیست کامل رشته ها


نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوخ
مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت پروازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/22منسوخ
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا-آئرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوخ
مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ