لیست کامل رشته ها


نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه ­ای حسابداری - حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه ­ای سینما - تدوین فیلمکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه­ ای سینما - تصویر سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - تاتر کاربردیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/15فعال
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/15فعال
مدیریت مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24فعال
مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ