لیست کامل رشته ها


نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعهدکتری تخصصی1391/09/30فعال
قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآندکتری تخصصی1391/09/30فعال
قرآن کاوی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعال
قلم زنیکاردانی پیوسته1378/10/05فعال
ماشین‌های کشاورزی ـ مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27فعال
مالیدکتری تخصصی1391/04/18فعال
مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعال
مالی گرایش بانکداریدکتری تخصصی1391/04/18فعال
مالی گرایش بانکداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعال
مالی گرایش بیمهدکتری تخصصی1391/04/18فعال