لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مدیریت راهبردیدکتری تخصصی1394/07/13فعال
مدیریت راهبردی فرهنگدکتری تخصصی1390/12/15فعال
مدیریت راهبردی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعال
مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبریدکتری تخصصی1391/07/23فعال
مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعال
مدیریت رسانهدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مدیریت ساخته هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/19فعال
مدیریت سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعال
مدیریت شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07فعال