لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۱۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی معدن - معدن و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعال
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگدکتری تخصصی1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش استخراج معدندکتری تخصصی1376/04/22منسوخ
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدندکتری تخصصی1376/04/22منسوخ
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال