لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری نساجی – چرمکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعال
مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR)کارشناسی ناپیوسته1391/02/21فعال
مهندسی فناوری پلیمر - رنگ سازیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری کنترل - فرآیندکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فنی رسانهکارشناسی ناپیوسته1386/03/19منسوخ
مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوخ