لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۳۴۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25فعال
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی نرم افزار(آموزشی و پژوهشی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوخ
مهندسی نساجیدکتری تخصصی1372/02/05منسوخ
مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19فعال
مهندسی نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال
مهندسی نساجیدکتری تخصصی1395/02/05فعال
مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخ
مهندسی نساجی - الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ