لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی - اجتماعی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعال
مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1371/10/27فعال
مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداریکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعال
مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعال
مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوخ
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعال
مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی مواد گرایش تولید آهن و فولادکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوخ