لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۳۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوخ
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوخ
مهندسی مخابرات هواپیماکارشناسی پیوسته1393/08/30فعال
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)کارشناسی پیوسته1395/09/14فعال
مهندسی مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/22منسوخ
مهندسی مدیریت اجراییکارشناسی پیوسته1394/03/16منسوخ
مهندسی مدیریت صنایع نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/07منسوخ
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوخ