لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندریکارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزاتکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی تولیدکارشناسی ناپیوسته1373/08/15منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلاتکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات- غیر آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات-آردیکارشناسی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی جریه راه‌آهنکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی جوشکاریکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی جوشکاریکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۴ مورد.