لیست کامل رشته ها


نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فتونیک گرایش نانو فتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1387/01/31فعال
مهندسی فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/11/18منسوخ
مهندسی فراوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوخ
مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوخ
مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی پیوسته1393/12/15فعال
مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعال
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش سامانه فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعال
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش طرح ریزی فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعال
مهندسی فرماندهی وکنترل هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوخ
مهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوخ