لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
کارشناسی حرفه­ ای سینما - تصویر سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - تاتر کاربردیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/15فعال
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/15فعال
مدیریت مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24فعال
مدیریت پروژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ
مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداثکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/24منسوخ