لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1374/07/02فعال
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19فعال
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/16فعال
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل های قضایی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06فعال
مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعال
مدیریت اطلاعاتدکتری تخصصی1396/03/31فعال
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1396/09/08فعال
مدیریت اماکن متبرکه مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعال
مدیریت امنیت واطلاعات نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعال
مدیریت امور بانکیکارشناسی پیوسته1379/10/18فعال