لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۱۱ تا ۴٬۰۲۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاوکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری راهداریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری زراعت – تولید برنجکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهنکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعال
مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال